LANGS DE AA OEVERS

lezingenreeks in het kader van de Beekdalontwikkeling Aa-Zuid.
4 lezingen en een excursie naar de Kilsdonkse Molen.

Na een noodgedwongen pas op de plaats gedurende twee seizoenen is het de erfgoedinstellingen van de gemeenten Deurne-Asten-Someren en het RHCe een genoegen om voor het winterseizoen 2022/2023 een nieuwe gezamenlijke lezingencyclus te organiseren.
Als rode draad is gekozen voor het ambitieuze duurzaamheidsproject Beekdalontwikkeling Aa-Zuid, dat dit jaar in opdracht van Waterschap Aa en Maas wordt uitgevoerd in samenwerking met de aanliggende gemeenten.
In dit project mag de Aa tussen Asten en Someren weer gaan meanderen en worden met het oog op de klimaatverandering maatregelen getroffen om het regenwater langer in het gebied te houden. De werkzaamheden strekken zich ook uit tot de Beekerloop in Asten-Oost en de Kleine Aa in Someren.
Rondom dit project gaan wij ons verdiepen in de betekenis van de Aa door de eeuwen heen. Voor de lezingencyclus kozen wij de titel:  ‘LANGS DE AA OEVERS’.

Zoals gebruikelijk staat ook de excursie – dit jaar met eigen vervoer naar ‘de Kilsdonkse Molen’ in Heeswijk-Dinther – in het teken van de cyclus.

foto Frans van den Boomen.

Algemene informatie en aanmelden/reserveren:

  • Aanvangstijd van alle lezingen: inloop 19:30 uur – aanvang 20:00 uur.
  • Deelnamekosten: 35.- voor vier lezingen (excl. consumpties) en de excursie.
  • Aanmelden en reserveren via https://www.webshop-museumklokenpeel.nl/

Uitgebreide informatie en introductie van de sprekers Ruud van Nooijen, Theo de Jong, Diana Daelmans en Bas Aarts vind je hier.