De kraanvogel

“… Elegant, majestueus en mysterieus …”

Kraanvogels zijn al van oudsher vaste bezoekers van de Peel op hun weg van het broedgebied in Scandinavië naar hun overwintering in Spanje en Noord-Afrika. We zien dat ook nog terug in een plaatsnaam als Cranendonck. Als broedvogel is de kraanvogel nu ook terug in ons land: na 300 jaar! In 2001 werden voor het eerst weer broedende kraanvogels waargenomen in het Fochteloërveen, gelegen op de grens tussen Friesland en Drenthe. In 2022 werd er ook weer een jonge kraanvogel grootgebracht in de Peel.

De kraanvogel is samen met de zeearend de grootste in Nederland voorkomende vogel. Ze worden tot 1.20 meter lang en kunnen een spanwijdte van wel 2.20 meter bereiken. Een schitterend gezicht als je deze vogel door de lucht ziet vliegen!

Bijgaande foto is onlangs nog in De Peel ‘geschoten’ door Oscar Berkers, natuurfotograaf uit Deurne.

Kraanvogels vallen ook op door hun baltsgedrag waarbij ze luidruchtig naar elkaar roepen. Met hun lange slanke poten maken ze grote stappen terwijl ze sierlijk voortbewegen alsof ze dansen op het ritme van de natuur

De elegante en majestueuze verschijning van de kraanvogel heeft altijd al een fascinerende aantrekkingskracht gehad op mensen. In veel culturen staat het dier bekend als een symbool van verhevenheid, schoonheid en geluk. In China en Japan wordt de kraanvogel gedragen als een amulet dat fortuin brengt. Ook associaties van kraanvogels met oplettendheid en evenwicht komen voor. Inheemse volken in Noord-Amerika zien de kraanvogel als een heroïsch figuur. Zij vertellen verhalen waarin kraanvogels bereid waren hun leven te geven voor het beschermen van hun geliefden tegen vijanden. 

Uit dit alles blijkt wel dat de verschijning van kraanvogels gezien wordt als een goed voorteken en verbondenheid met positieve aspecten van het leven.

De kraanvogel is te bewonderen in de grote vitrine in zaal 5 van de afdeling Peel.

Deel op: