Participatiepoort

In Museum Klok & Peel werken ongeveer 200 zeer betrokken mensen, waarvan zo’n 170 vrijwilligers. Bijzonder is dat het museum ook werkplekken heeft voor 20 mensen uit de regio in het kader van de sociale werkvoorziening en re-integratie. Deze plekken worden ingevuld en begeleid door Senzer, specialist in arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidersmarkt. Daarnaast is het museum een inspirerende en gastvrije ontmoetingsplaats voor vrijwilligers, lokale gemeenschap, regionale bevolking en museumpartners. Ook werkt het museum samen met andere vrijwilligersorganisaties, zoals IVN en Groei & Bloei. Museum Klok & Peel heeft hiermee een stevige sociaal-maatschappelijke betekenis in de regio.