Inhoud

De leerlingen voeren een escapespel in het museum uit in het klokgedeelte. Hierin komen diverse soorten klokken voor uit verschillende werelddelen.

Leerdoelen:

  • De leerlingen worden zich bewust van de variatie in soorten en het gebruik van klokken in de wereld.
  • De leerlingen breiden hun woordenschat uit.
  • De leerlingen leren informatie te halen uit geschreven opdrachten voor een spel.
  • De leerlingen maken kennis met cultureel erfgoed.
Project Heavy Metal over klokken en de beiaard.
Doelgroep vmbo tl; havo; vwo; mbo
Leergebied Geschiedenis, taal, beeldende kunst, techniek en erfgoed.
Kerndoelen 4; 10; 44; 51; 56
Duur Excursie in het museum: ±1 uur in de vorm van een escapespel.
Begeleiding Museummedewerker. Een begeleider van de school.
Kosten Zie: Algemeen, reserveren en kosten