Voortgezet onderwijs

Museum Klok & Peel kan voor alle niveaus en leeftijden een spannend, leerzaam uitje verzorgen.

Een programma voor klassen uit het Voortgezet onderwijs zal altijd vragen om maatwerk.

We kunnen een rondleiding Klok of een rondleiding Peel op diverse niveaus aanbieden. Ook kan indien gewenst een specifiek onderwerp de nadruk krijgen.

Programma’s in Klok of Peel kunnen aansluiten bij diverse domeinen

Voor de onderbouw:

  • Mens en natuur
  • Mens en maatschappij
  • Kunst en cultuur

Voor de bovenbouw:

  • Kunst en cultuur (muziek, beeldende vorming, cultureel erfgoed)
  • Maatschappijvakken (geschiedenis en aardrijkskunde)
  • Natuurwetenschappelijke vakken (biologie, natuurkunde)

VMBO: Ook voor het VMBO kunnen wij een passend bezoek verzorgen van de theoretische leerweg t/m het  praktijk onderwijs. Het is dan van belang om in overleg de wensen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen.

Neem voor meer informatie en reserveren contact met ons op door te mailen naar info@museumklokenpeel.nl