Voortgezet onderwijs

Museum Klok & Peel heeft veel te bieden voor schoolgroepen van alle niveaus en leeftijden, het kan zorgen voor een spannend en leerzaam uitje.

Maak in het deelmenu, links, een keuze uit het actuele aanbod. Of maak je keuze door op een van onderstaande plaatjes te klikken.

Heb je speciale wensen? Neem dan contact met ons op.
Hier kun je ook terecht voor reserveringen: info@museumklokenpeel.nl

Laat uw leerlingen kennismaken met een laagdrempelig museum.
De collectie klok met de boeiende wereld van klokken, de klok die het ritme van het leven beheerste tot vlak na WO II. Te zien zijn: het ontstaan en de functie van een klok in vroeger tijden en in diverse culturen, de techniek van het maken en luiden, de klank, de muziek van een beiaard en hun plaats in de huidige tijd.
De collectie de Peel spreekt tot de verbeelding. De bijzondere geschiedenis van ‘De Peel’, vroeger een groot moerasgebied met hoogveen, de planten en dieren die daarbij horen en de spannende verhalen. Het ontstaan van de turf, die afgegraven is voor brandstof en turfstrooisel. De geologie van de Peel met de restanten van fossielen van miljoenen jaren geleden en de ontwikkeling van het gebied in de verschillende geologische tijdvakken tot nu.

Aanbod VO
Programma’s in Klok of Peel kunnen aansluiten bij diverse domeinen.
Voor de onderbouw:

  • Mens en natuur
  • Mens en maatschappij
  • Kunst en cultuur

Voor de bovenbouw:

  • Kunst en cultuur (muziek, beeldende vorming, cultureel erfgoed)
  • Maatschappijvakken (geschiedenis en aardrijkskunde)
  • Natuurwetenschappelijke vakken (biologie, natuurkunde, techniek)

Voor de bovenbouw: (naast het aanbod)

  • Leerlingen kunnen terecht voor ondersteuning bij profielwerkstukken.
  • Ondersteuning bij technasiumopdrachten.