Wat is het je waard?

Inhoud

In het project worden historische gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog door lokale verhalen dichtbij gehaald en wordt stilgestaan bij moeilijke keuzes die mensen moesten maken tijdens de oorlog. 

Een moreel dilemma is een afweging tussen twee handelingsmogelijkheden, waarbij waarden met elkaar in het geding komen. Wie voor zo’n keuze staat, moet besluiten welke waarde in die situatie het zwaarst telt. Door te discussiëren over morele dilemma’s kan meer begrip ontstaan voor de verschillende afwegingen die mensen maken. Wie kennismaakt met andermans motieven, ontdekt alternatieven voor het eigen handelen.

Deze versie van Wat is het je waard? is lokaal aangepast voor de gemeentes Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.
De lokale oorlogsverhalen die gebruikt worden in les 1 en 3 hebben daadwerkelijk plaatsgevonden in de desbetreffende gemeente. De casussen uit les 2 zijn samengesteld op basis van situaties uit de oorlogsjaren in Nederland, maar veralgemeniseerd voor het lesmateriaal.

Leerdoelen

  • De leerling kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan onderwerpen in de regionale of nationale geschiedenis
  • De leerling kan het verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in een bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu.
  • De leerling toont in dialoog respect voor de mening van een ander over de waarde van erfgoed. 
  • De leerling kan zijn/haar eigen verbondenheid met erfgoed vertalen in het zorgdragen voor het behoud van erfgoed.

Downloads

Aanvullende informatie

Project

Wat is het je waard?

Doelgroep Groep 7-8
Leergebied Mens en samenleving, geschiedenis, taal, erfgoed
Kerndoelen 3, 6, 7, 8, 37, 38, 52 en 56
Duur Drie lessen van 60 minuten
Begeleiding De eigen leerkracht behandelt dit project in de klas
Kosten Geen; Museum stelt lesmateriaal in de vorm van downloads ter beschikking