Schoolarrangementen

Inhoud

Leerlingen maken een ontdekkingsreis door het Museum: rondleiding of speurtocht Klok, escapespel Heavy Metal, rondleiding of speurtocht Peel, programma Paleontologie, buitenactiviteit.

Leerdoelen

  • Leerlingen leren het erfgoed van de Lage Landen kennen die van klokken en beiaarden.
  • Leerlingen leren de geschiedenis van de Peel met zijn ontstaan vanuit het verre verleden en het recente verleden kennen. Ze leren over de planten en dieren die voorkomen in het gebied voor en na de ontginning voor turf en de landbouw.

Vormgeving van een arrangement

15 minuten Ontvangst plus inleiding
45 minuten Rondleiding Klok of Peel
45 minuten Speurtocht Klok of Peel
15 minuten Pauze met ranja voor de leerlingen
45 minuten Heavy Metal Quest
45 minuten Buitenavontuurke
15 minuten Nabespreking
  • Arrangementen altijd in overleg met afdeling educatie.
  • De groepen leerlingen krijgen de activiteiten in een wisselprogramma aangeboden.
  • Het programma kan ook 3 activiteiten bevatten met een pauze tussen 2 activiteiten.

Project

Een schoolarrangement, kies voor je groep een mooi dagprogramma  in Museum Klok & Peel

Doelgroep Groep 7-8
Leergebied Nederlandse taal, Oriëntatie op jezelf en op de wereld, Kunst en cultuur
Kerndoelen 1; 12; 39; 40; 41; 42; 48; 51; 52; 56
Duur 3 tot 4 uur met een pauze met ranja voor de leerlingen en koffie en thee voor de begeleiders.
Begeleiding Drie of vier begeleiders vanuit het Museum.
Per 15 leerlingen een begeleider vanuit de school; Plus de leerkracht voor algemeen toezicht.
Kosten Zie Algemeen, reserveren en kosten.