Peel aan Zee voor groep 7 en 8

Inhoud

In de tentoonstelling ‘Peel aan Zee’ staat de verandering van het landschap in de Peel centraal. Daarin is ook de rol van de mens merkbaar. Het begin van de ontwikkeling van ons landschap gaat heel ver terug. Er zijn fossielen gevonden van miljoenen jaren oud. Dat is lang voordat de eerste mens verschijnt. Als fossielen zijn er botten van vissen, walvissen en mammoeten gevonden. In deze excursie komen de iconische dieren aan bod: in het mioceen zijn dat de walvissen; in het plioceen de Mastodont; in het pleistoceen de mammoet en de grottenbeer en in het holoceen het Oerrund.
De klas voert in een circuit allerlei opdrachten uit in het tentoonstellingsgedeelte en in de educatieruimte.

Leerdoelen

  • De leerlingen laten zien en ervaren hoe de Peel zich ontwikkeld heeft in de geschiedenis van de Aarde.
  • De invloed van veranderende omstandigheden tijdens vier perioden in het verleden, mioceen, plioceen, pleistoceen en holoceen, op dit gebied.
Project Peel aan Zee
Doelgroep Groep 7-8
Leergebied Taal, Natuur, Ruimte, Tijd
Kerndoelen 2; 4; 5; 6; 33; 41; 48; 51
Duur  ± 1,5 uur
Begeleiding Twee museummedewerkers; Twee begeleiders vanuit de school.
Kosten Zie Algemeen, reserveren en kosten.