Heavy Metal, excursie voor groep 7-8

Inhoud

Excursie:
De leerlingen voeren een escapespel in het museum uit in het klokgedeelte.

Thema Heavy Metal
Het thema bevat de volgende inhoud:
De leerlingen oriënteren zich op de verspreiding van de beiaard over de wereld en onderzoeken de functie van de beiaard vroeger en nu.
Ze leren over de beiaard van Arlington, het cadeau van Nederland aan de VS na afloop van de Tweede Wereldoorlog. En passant leren ze de verschillen kennen tussen de samenleving in de jaren 50 van de vorige eeuw en die van nu.
Ze onderzoeken de functie van de beiaard in de huidige tijd en reflecteren op de betekenis van dit bijzondere erfgoed voor deze tijd.
De geschiedenis passend bij ‘klok en beiaard’ valt in de tijdvakken 9 (tijd van wereldoorlogen) en 10 (tijd van televisie en computer).

Leerdoelen:
Excursie: De leerlingen worden zich bewust van de variatie in soorten en het gebruik van klokken in de wereld.
Thema: De leerlingen worden zich bewust van de betekenis van de beiaard, het unieke culturele erfgoed van Nederland. Taal- en woordenschatontwikkeling, stimulering van creativiteit bij kunstzinnige oriëntatie en techniek en ontwikkelen van historisch besef en welke rol erfgoed speelt in de geschiedenis komen aan bod.

Project Heavy Metal over klokken en de beiaard.
Doelgroep Groep 7-8
Leergebied Muziek, geschiedenis, taal, beeldende kunst, techniek en Erfgoed
Kerndoelen 2; 3; 4; 9; 13; 37; 42; 44; 45; 51; 52; 54; 55; 56 (bij gebruik thema)
Duur Excursie in het museum: ±1 uur in de vorm van een escapespel. Extra op school:  Een thema van 4 of 5 weken in de klas.
Begeleiding Museummedewerker. Een begeleider van de school
Lesmateriaal onderwijs/hoor-de-klokken-luiden/
Kosten Zie Algemeen, reserveren en kosten.