Inhoud

Aan de hand van een verhaal over Tuurke gaan de kinderen het museum in voor een ‘wandeling’ door de Peel. Ze maken op een speelse wijze kennis met de Peel, zijn bewoners en de geschiedenis van een veengebied. Ze worden via diverse opdrachten gestimuleerd om met taal bezig te zijn en die te verbinden met een veengebied als de Peel.

Leerdoelen

  • Woordenschatontwikkeling door middel van een bezoek aan een museum en de woorden die horen bij een gebied als de Peel.
  • Met een spannend verhaal maken de kinderen kennis met de Peel en zijn bewoners.
  • De tocht door tentoonstelling laat de kinderen zien hoe de mens de Peel veranderd heeft.
Project Tuurke in de Peel
Doelgroep Groep 3-4. *
Leergebied Taal, woordenschatontwikkeling; natuuronderwijs, dieren en planten in de Peel; aardrijkskunde, inrichting van het landschap;
Kerndoelen 12; 40; 47; 51
Duur  ± 1,5 uur
Begeleiding Museummedewerker **
Kosten Zie Algemeen, reserveren en kosten.

*: Heeft u een (andere) combinatiegroep, overleg dan even, zodat het project aangepast kan worden.
**: De leerkracht mag met de kinderen meelopen. De chauffeurs kunnen wachten in het museumcafé, of ze bezoeken een andere afdeling dan waar de kinderen bezig zijn.