Lang Leve Planeet Aarde groep 3-4

Inhoud

De leerlingen leren over planten en dieren in de natuur en hoe ze leven. Ze worden bewust gemaakt van de invloed van hun eigen gedrag op de leefomgeving. Dit gebeurt met een activiteiten-circuit en proefjes.

Leerdoelen

Kinderen benoemen wat ze zelf kunnen doen om te zorgen dat de Aarde leefbaar blijft voor planten en dieren.

Project Lang Leve Planeet Aarde
Doelgroep Groep 3-4 *
Leergebied Nederlandse taal, Mens en Samenleving, Oriëntatie op jezelf en op de wereld.
Kerndoelen 4, 39; 40; 41; 42
Duur Museumbezoek ±75 minuten.
Begeleiding Twee museummedewerkers **
Kosten Zie Algemeen, reserveren en kosten.

*: Heeft u een (andere) combinatiegroep, overleg dan even, zodat het project aangepast kan worden.
**: Per 5 of 6 leerlingen een begeleider van de school die de kinderen door het circuit voert, maximaal 36 leerlingen.