Heavy Metal, excursie voor groep 3 en 4

Inhoud:

Als cultureel erfgoed komt aan bod: de klokken van een toren en de tijdsaanduiding van vroeger.

Thema’s voor Groep 3-4:
1.         Tijd. Weet jij hoe laat het is?                     De klok slaat
2.         Waarschuwen                                               De klok kleppert
3.         Lokaliseren                                                    De klok (ver)klikt
4.         Feest                                                                De klokken klinken

Excursie:

Kinderen krijgen in het museum een actief programma in het klokgedeelte met aandacht voor tijd, het luiden, de versiering van klokken en muziek spelen op de beiaard.

Leerdoelen:

  • De kinderen worden zich bewust van de verschillende manieren waarop je de tijd kunt meten.
  • De kinderen ervaren dat klokken vroeger de tijd aangaven en leren over de geschiedenis van klokken en uurwerken.

Gebruik van het thema:

1. Excursie
Voor de excursie: ’De klok slaat’, les 1 uit het project:
https://heavymetal.museumklokenpeel.nl/groep-3-4/week-1/les-1/
Na de excursie: ‘Zelf een patroon ontwerpen’, les 14 uit het project
https://heavymetal.museumklokenpeel.nl/groep-3-4/week-4/les-14/
2. Het complete project is te vinden op
https://museumklokenpeel.nl/onderwijs/hoor-de-klokken-luiden/

Project Heavy Metal, Hoor de klokken luiden! Klok, muziek en tijd
Doelgroep Groep 3-4 *
Leergebied Muziek, geschiedenis, taal, beeldende kunst, rekenen, techniek en erfgoed
Kerndoelen 1; 2; 5; 9; 11; 12; 23; 33; 45; 54; 55; 56 (bij gebruik thema)
Duur Excursie in museum: ±75 minuten.
Extra: een thema van 4 of 5 weken in de klas over klokken.
Begeleiding Twee museummedewerkers**
Kosten Zie Algemeen, reserveren en kosten.

*: Heeft u een (andere) combinatiegroep, overleg dan even, zodat het project aangepast kan worden.

**: Per 5 of 6 leerlingen een begeleider van de school die de kinderen door het circuit voert, maximaal 36 leerlingen.