Alle leerlijnen per groep

Groep 1-2

De klokken uit de omgeving zijn het startpunt om dit erfgoed te ervaren
De leerlingen beleven de functie van de klok aan de hand van verhalen over Yasmin en Joep. Het begint met de dierenbel, gaat verder met de bel die waarschuwt, de klok die de tijd aangeeft en eindigt met de beiaard als muziekinstrument.
Je werkt vier weken met een grote variatie aan activiteiten aan de vele aspecten van klokken vanuit allerlei disciplines. Het project wordt afgesloten met een feest rondom beiaardmuziek.
Deze vier thema’s komen aan de orde:
1. Lokaliseren en beschermen: de dierenbel. Waar ben ik?
2. Waarschuwen: de ijscoman. Pas op & hier ben ik!
3. Tijd en tellen: de klok slaat. Hoe laat is het?
4. Feest: muziek maken. Waar is het feestje?


Groep 3-4

De leerlingen maken kennis met klokken en de beiaard
Dat doen ze aan de hand van verhalen over Amy en Adam. De leerlingen kunnen zich openstellen voor de klokken in de eigen buurt. Ze zetten hun eigen beleving en kennis in voor het maken van geluiden, het versieren van een eigen klok, het bouwen van een klokkentoren en het maken van een eigen dierenbel.
Ze leren de plaats van de klokken in hun leven kennen. Dat doen ze aan de hand van de functies van de klok als tijdsbepaler, waarschuwer, plaatsaanduider en feest.
Deze vier thema’s komen aan de orde:
1. Tijd. Weet jij hoe laat het is? De klok slaat.
2. Waarschuwen: de klok kleppert.
3. Lokaliseren: de klok (ver)klikt.
4. Feest: de klokken klinken.


Groep 5-6 

De leerlingen onderzoeken sporen uit het verleden in hun eigen omgeving
Ze gebruiken hun zintuigen: zij zien en horen de klokken. Zowel in hun dorp of stad als via geluidsopnamen van oude en huidige beiaardiers.
De leerlingen gebruiken hun verbeelding om de betekenis van de beiaard in heden, verleden en toekomst te verkennen. De geschiedenis van de klok en de beiaard, vooral in de vroege en late middeleeuwen en de tijd daarna (tijdvak 3 t/m 6) komen aan bod. De Gouden Eeuw van de beiaard hoort bij de 17-de eeuw.
Via deze vier thema’s komt het onderwerp tot leven:
1. Klokkengieters: over het gieten van klokken en welke materialen daarvoor het meest geschikt zijn.
2. Klokkenbespelers: over beroemde beiaardiers in verleden en heden en hun muziek.
3. Klokkenbezitters: over opdrachtgevers en hun bedoeling met het laten maken van klokken.
4. Klokkenluisteraars: over de betekenis van klokgelui en beiaardmuziek vroeger en nu.


Groep 7-8

De leerlingen oriënteren zich op de verspreiding van de beiaard over de wereld en onderzoeken de functie van de beiaard
Ze leren over de beiaard van Arlington, het cadeau van Nederland aan de VS na afloop van de Tweede Wereldoorlog. En passant leren ze de verschillen kennen tussen de samenleving van nu en die van de jaren 50 van de vorige eeuw.
Ze voeren een onderzoek uit naar de functie van de beiaard in de huidige tijd. Na evaluatie van de resultaten reflecteren ze op de betekenis van dit bijzondere erfgoed voor deze tijd in relatie tot wat anderen hiervan vinden.
De geschiedenis passend bij klok en beiaard valt in de tijdvakken 9 (tijd van wereldoorlogen) en 10 (tijd van televisie en computer).
Via deze vier thema’s komt het onderwerp tot leven:
1. De periode na de WO II.
2. De relatie van Nederland met de Verenigde Staten toen en hoe we nu terugkijken op dit cadeau. [voorlopige tekst; nog aanpassen]
3. Beiaarden in de wereld.
4. De beiaard als cultureel erfgoed.

Lees wat anderen zeggen