Algemeen

Schoolklassen zijn van harte welkom in Museum Klok & Peel. Voor elke leeftijd en/of ontwikkelingsniveau zijn er diverse bezoekmogelijkheden. Het aanbod van excursies sluit aan op diverse kerndoelen en leergebieden en vormt daarmee een leuk en tevens leerzaam uitje.

In het menu aan de linkerkant (niet zichtbaar op mobiel) zijn allerhande mogelijkheden voor schoolexcursies weergegeven. Maak een keuze uit dit actuele aanbod dat vervolgens via het excursie-aanvraagformulier voor scholen (onder aan deze pagina) aangevraagd kan worden. Indien er een voorkeur is voor een programma op maat, kan dit in hetzelfde formulier worden aangegeven.

Kosten

(De in deze paragraaf vermelde bedragen, zijn geldig tot 1 september)

 • Museumbezoek met een duur van 1 tot 1,5 uur: €4,- per leerling.
 • Schoolarrangementen met een duur van 3 tot 4 uur: €10,- per leerling,
  Hierbij hoort een pauze met ranja voor leerlingen en koffie of thee voor de begeleiders.
 • Begeleiders van de school mogen gratis mee naar binnen, bij diverse excursies wordt actieve ondersteuning gevraagd van de begeleiders.

Voor basisscholen is ook een bezoek in het kader van Museumschatjes mogelijk.

Zie: https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/lesmateriaal/museumschatjes

Reserveren

Reserveer bij voorkeur via onderstaand excursie aanvraagformulier voor scholen. Wij kunnen dan direct de juiste acties opstarten.

  Maak uit onderstaande aanbod je keuze voor de klassenactiviteit:

  Primair Onderwijs:

  Voortgezet Onderwijs: Niveau leerlingen:

  Voortgezet Onderwijs: Klassenactiviteit:

  Aantal leerlingen*

  Aantal begeleiders* (vanaf groep 5 minimaal 1 begeleider op 20 kinderen; groep 1 t/m 4 zie aanbod)

  Zijn er personen bij die rolstoel gebonden zijn? Indien ja, geef aantal

  Opmerkingen / bijzonderheden

   

  Mochten er nog onduidelijkheden en/of specifieke vragen zijn, dan kan natuurlijk altijd direct contact worden opgenomen met het museum, via een email aan info@museumklokenpeel.nl of een telefoontje naar 0493 69 18 65.