Informatie voor de leerkrachten

In het scholenproject ‘Lang leve planeet aarde’ gaan Astense en Somerense leerlingen aan de slag met het thema duurzaamheid. De aarde wordt ‘overbelast’ wat kunnen wij daaraan doen?

In zes periodes komen alle scholen van Asten en Someren aan de beurt. De eerste drie scholen starten begin september. Het filmpje dat gemaakt is voor de aftrap van het project en geschikt is voor alle groepen is beschikbaar.
Link van startfilmpje(s): wordt toegestuurd voor elke periode.

Leerlingen wordt gevraagd om in die zes weken in projectgroepjes tastbare ideeën uit te werken en te presenteren in de vorm van schaalmodellen, posterpresentaties of slideshows. Half november zijn de eerste schoolresultaten binnen. Een jury van vertegenwoordigers van de gemeenten en het waterschap kiezen de beste inzendingen. Die krijgen een eigen plaats in de expositie ’Samen het klimaat de baas’ van de gemeenten Asten en Someren samen met Waterschap Aa en Maas in het museum. De werken kunnen bewonderd worden voor de duur van de periode volgend op de eigen uitvoeringsperiode.

Algemeen

Handleiding Lang leve planeet Aarde

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw