Inschrijven lezingen

1) Paleolontologie
Maandagavond 13-9-2021
:20.00-22.00 uur
Locatie: Museum Klok & Peel
Lezing door Noud Peters.

Dank zij een zandgroeve in Liessel weten we veel over onze ‘Peel’ van enkele miljoen jaren geleden. Zo’n 10 miljoen jaar geleden tijdens het mioceen, lagen grote delen van Nederland onder water en zwommen er in de ‘Peel’ walvissen en haaien rond. Dat weten we door de vele fossielen die in Liessel naar boven zijn gekomen. De zee trok zich geleidelijk terug en later bij Liessel liepen landdieren rond zoals mastodonten en neushoorns; tijdens de ijstijd zelfs mammoeten en nog later oerrunderen.
Op 13september zal Noud Peters ons hier alles over vertellen tijdens een lezing in Museum Klok & Peel. Inschrijven via de website is noodzakelijk Er kunnen helaas slecht 25 mensen deelnemen. Na de pauze gaan we het museum in waar de vondsten zijn te zien met een toelichting door Noud Peters.
Pauze.
Aansluitend begeleide rondleiding door het museum.

—————————————————

2) De geologie van de Peelrandbreuk
Maandagavond 11 -10-2021
20.00-22.00 uur
Locatie: Museum Klok & Peel
Lezing door Ad Havermans.

De vondsten in Liessel waren alleen mogelijk omdat als gevolg van een systeem van breuken sommige delen van de aardkorst werden opgeheven en andere daalden. De afzettingen van de zee tijdens het mioceen liggen soms honderden meters diep behalve op de Peelhorst waar ze voor menselijk graafwerk toegankelijk zijn.

—————————————————

3) De Peel als buffer bij grote droogte
Maandagavond 8-11-2021
 20.00 -22.00 uur
Locatie: Museum Klok & Peel
Lezing door Ernest de Groot.

De droogte van de afgelopen jaren maar ook de natte zomer van 2021 laten zien dat de extremen als gevolg van het opwarmen van de aarde zullen toenemen. Was het vroeger voldoende om het teveel aan water snel af te voeren, tegenwoordig wordt het steeds duidelijker dat we ook buffers moeten maken om tijdens langdurige droogte over voldoende water te kunnen beschikken. De Peelhorst als buffer, als grote badkuip?
Ernest de Groot is Dagelijks Bestuurslid en Loco Dijkgraaf van het Waterschap Aa & Maas.

—————————————————

Graag voor elke deelnemer onderstaand formulier invullen.    Datum lezing:

    met de privacyverklaring*

    Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden verstrekt. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor deze aanvraag, relevante zaken . U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen.