Nieuw: De Wolf in Museum Klok & Peel

De wolf is al diverse malen voorbij gekomen op weg naar België. Volgens recente berichten over aanvallen in Someren en Sterksel, zou de wolf die plaatsen al hebben bezocht. Maar of de wolf zich daadwerkelijk in De Peel gaat vestigen, dat zal de toekomst leren.
Museum Klok & Peel speelt in op de actualiteit met een nieuwe biotoop, waarin de wolf vanaf nu kan worden bewonderd.

Het is een bijzonder actueel onderwerp, de wolf. De laatste tijd haalt hij regelmatig de kranten. Niet alleen in positieve zin. Voor de biodiversiteit zou het mooi zijn. Wolven bejagen vooral oude en zieke prooidieren en zorgen voor extra stress bij prooidieren, die daardoor minder nakomelingen krijgen. Prooiresten die achterblijven lokken vervolgens aaseters zoals raven, zeearenden en talloze insecten, waardoor de biodiversiteit stijgt. Die stijgt ook bij planten. Waar wolven verblijven, gaan andere dieren weg en krijgen de planten weer een kans. Het bos vernieuwt zich en er komen meer nieuwe dieren.

De wolf is een beschermd roofdier met scherpe tanden en krachtige kaken. Wolven kunnen gevaarlijk zijn, maar zijn vooral erg bang voor mensen. Favoriete prooidieren voor wolven zijn reeën, bevers en wilde zwijnen, die in roedelverband worden bejaagd. Solitaire wolven vergrijpen zich eerder aan een gemakkelijkere prooi zoals schapen. We ontkomen niet aan het nemen van maatregelen in de vorm van afrastering, wanneer de wolf terugkeert in onze omgeving.

 

Deel op: