In de expositie laten Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Asten en Someren zien hoe zij de nadelige effecten van de klimaatverandering te lijf gaan. Ook worden kinderen gevraagd om in groepjes innovatieve klimaatideeën uit te werken en te presenteren in de vorm van schaalmodellen, posterpresentaties of slideshows.

De expositie toont hoe het Waterschap de beekdalen van Beekerloop, de Aa en de Kleine Aa opnieuw ontwikkelt.  Deze waterlopen mogen weer meanderen en/of krijgen overstromingszones en natuurvriendelijke oevers. Daardoor ontstaat nieuwe natuur.

Verder toont de expositie hoe de gemeenten Asten en Someren inspelen op de opwarming van de aarde.

Daarbij gaat het om besparing in energieverbruik, inzet van duurzame energiebronnen, etc
De bezoeker krijgt volop ideeën aangereikt hoe zelf dicht bij huis aan de slag te gaan, bijv. met het vervangen van tegels door groen, afkoppeling regenpijpen of aanleg van isolerende Sedum-daken.

Wedstrijd

Als onderdeel van het educatieproject wordt kinderen gevraagd om in groepjes innovatieve klimaatideeën uit te werken en te presenteren in de vorm van schaalmodellen, posterpresentaties of slideshows. Daaruit worden iedere periode de drie beste inzendingen gekozen en die krijgen steeds een plaatsje in de expositie ‘Samen het klimaat de baas’ in Museum Klok & Peel.

Jeugdige rondleiders

Ook ouders worden bij het duurzaamheidsproject betrokken. Kinderen mogen zelf hun ouders rondleiden door het museum en door de expositie ‘Samen het klimaat de baas’. Jonge rondleiders krijgen voor die gelegenheid een vrijkaartje en hun ouders mogen tegen kindertarief het museum in!

Ambitieuze duurzaamheidscampagne

Deze expositie is onderdeel van de ambitieuze duurzaamheidscampagne van de gemeenten Asten en Someren, Waterschap Aa en Maas, IVN Asten-Someren en Museum Klok & Peel .
De campagne heeft tot doel om het publiek op een laagdrempelige manier bewust te maken van de opwarming van de aarde, de nadelige effecten daarvan en de kansen om daar samen iets aan te doen.  De campagne gaat vergezeld van het scholenproject ‘Lang leve planeet Aarde’ en een expositie in het museum onder de titel ‘Samen het klimaat de baas’.

Het project “Lang leve planeet aarde” is tot stand gekomen met medewerking van vele vrijwilligers van IVN Asten-Someren en Museum Klok & Peel en (financiële) bijdragen van bedrijven en instellingen.