Izzat Khalil uit Someren heeft het beste duurzaamheidsidee (dd 13 jul 2023)

Een draagzak voor een baby om te toveren tot boodschappentas gemaakt van een oud T-shirt

Met dat duurzaamheidsidee is Izzat Khalil, groep 8-leerling van basisschool De Diamant in Someren, de algehele winnaar geworden van Lang Leve Planeet Aarde.
Dit duurzaamheidsproject heeft in het voorbije schooljaar bijna 3.000 basisschoolleerlingen uit Asten en Someren intensief beziggehouden.

De verkiezing van Izzat werd donderdagmiddag 13 juli in Museum Klok & Peel in Asten bekend gemaakt door museumconservator Jessie Burgmans. Dat gebeurde in aanwezigheid van Izzats ouders en broertje en zusjes. Verder waren aanwezig de burgemeesters Dilia Blok van Someren, Anke van Extel van Asten en dijkgraaf Mario Jacobs van waterschap Aa en Maas, alsmede vertegenwoordigers van de Stichting Culturele Vorming Someren-Asten (CuvoSA), het IVN Asten-Someren en het Museum Klok & Peel.
Woordvoerster Liesbeth Verstappen van het IVN schetste het succes van het project Lang Leve Planeet Aarde, dat volgens haar een ongekende weerklank had gekregen bij de schooljeugd van Someren en Asten.

De burgemeesters van Someren en Asten en dijkgraaf Jacobs onderstreepten het belang van het project en zetten prijswinnaar Izzat uitgebreid in het zonnetje. Dat ging gepaard met diverse presentjes. Ook dankten zij de organiserende instellingen en de vrijwilligers die zich voor Lang Leve Planeet Aarde hebben ingezet.

Alle kinderen
Aan de wedstrijd ‘het beste duurzaamheidsidee’ deden alle schoolkinderen van Asten en Someren mee. Gedurende het hele schooljaar kwamen ze met innovatieve ideeën hoe de mensen in de meest algemene zin duurzamer kunnen omgaan met de planeet Aarde. Elke zes weken werden er clusters ideeën ingeleverd, die steeds weer drie ‘groepswinnaars’ opleverden.

Certificaat
De ideeën van die winnaars vonden een plaatsje in een eigen scholententoonstelling die gekoppeld was aan de expositie ‘Samen het klimaat de baas’ van de gemeenten Someren, Asten en waterschap Aa en Maas. Prijswinnaars in het voortraject kregen niet alleen een duurzaamheidscertificaat, maar dongen ook mee naar de jaarprijs van Lang Leve Planeet Aarde. Kernboodschap van de duurzaamheidscampagne was om de leerlingen op een laagdrempelige manier bewust te maken van de opwarming van de aarde, de nadelige effecten daarvan en de kansen om beter met de aarde om te gaan.

Hergebruik kleding
Algeheel winnaar Izzat Khalil raakte geïnspireerd door de zwangerschap van zijn juf en maakte van een afgedankt T-shirt een draagzak voor baby’s, die tevens als boodschappentas dienst kan doen. Izzat kreeg lof vanwege de multifunctionaliteit van zijn idee. Maar de jury vond het vooral een geweldig idee, omdat bewust omgaan met textiel een zeer een grote impact heeft op het milieu. Om één T-shirt te produceren is 2.700 liter water nodig. Dat komt overeen met de hoeveelheid water die één persoon in 2,5 jaar drinkt of met 350 keer de WC doortrekken.
Als je kleding een tweede leven geeft, ga je dus om te beginnen de verspilling van water tegen. Hergebruik van kleding zorgt er bovendien voor dat er minder textiel geproduceerd hoeft te worden. Aangezien tegenwoordig 60 % van goedkoop gemaakte kleding binnen het jaar al wordt afgedankt, zet die versobering echt zoden aan de dijk. De gemeenten Asten en Someren beraden zich dan ook hoe ze hergebruik van textiel verder kunnen bevorderen.

Fotobijschrift:
Izzat Khalil wordt in het zonnetje gezet tijdens de prijsuitreiking Lang Leve Planeet Aarde.

Links van hem de burgemeesters Van Extel van Asten en Blok van Someren, rechts van hem dijkgraaf Mario Jacobs

Deel op: