Handbellenkoor Asten

Museum heeft een bijzonder muziekgezelschap in huis.

Het Handbellenkoor Asten wil  meer bekendheid geven aan het musiceren met handbellen.
Graag verwelkomt  het ensemble mensen die de gelederen eventueel willen komen versterken.
Voor wie kennis komt maken: de koffie staat klaar!

Handbellenkoren zijn zeldzaam in ons land. Naast het Handbellenkoor Asten kennen we enkel de Bellringers uit Goes. Die naam verwijst naar de beroemde Engelse bellringer-kringen. Dat zijn clubjes mensen die met handkracht een reeks gestemde torenklokken in beweging brengen en daarmee gevarieerde klankpatronen produceren. Bellringers maken samen op een spectaculaire manier muziek.

Omdat ze de samenleving moeilijk kunnen lastig vallen met repetities op torenklokken, hebben ze handbellenkoren uitgevonden. Met gestemde handbellen, soms drie tot vier per deelnemer, oefenen ze hun repertoire binnenshuis. Voordelen: handbellen kunnen flexibel worden ingezet en produceren minder geluid. Je kunt er gewoon (kamer)muziek mee maken.

Dat nu is precies wat het ca. 20 jaar oude Handbellenkoor Asten beoogt. De deelnemers maken samen instrumentale muziek zonder te zingen. Het noodzakelijke instrumentarium is beschikbaar. De tientallen gestemde bellen van het handbellenkoor behoren tot de klokkencollectie van het museum.

Het Handbellenkoor Asten hoopt onder andere muziekbeoefenaren te ontmoeten die tot de coronatijd hebben gezongen of gemusiceerd in gezelschappen welke ten tijde van de pandemie zijn opgeheven. Toetreden tot het handbellenkoor kan het plezier in musiceren terugbrengen.

Leden van het handbellenkoor hoeven geen noten te kunnen lezen. De basisvaardigheden worden vanzelf aangeleerd.
Het handbellenkoor telt nu acht leden. Behalve naar nieuwe leden wordt ook naar een dirigent gezocht. Er wordt maar incidenteel opgetreden.


Bezoekt u eens een repetitie…..

Er wordt dan uitleg gegeven over de oorsprong van handbellen.
Er kunnen vragen gesteld worden en ook kan er eventueel al meegespeeld worden.
Het handbellenkoor repeteert normaliter op de maandagmiddagen van 16 tot 18 uur in Museum Klok & Peel.
Het Handbellenkoor Asten houdt zomervakantie van 15 juli t/m 27 augustus 2023.

Meer weten? Dat kan bij conservator R. Schütte via info@museumklokenpeel.nl

Deel op: