Museum Klok & Peel mikt op landelijk primair onderwijs (mei 2022)

‘Heavy Metal | Hoor de klokken luiden’ leert kinderen over klokkenerfgoed

Museum Klok & Peel in Asten lanceert deze maand een bijzonder erfgoededucatieproject voor het basisonderwijs. Het gaat om het online pakket ‘Heavy Metal | Hoor de klokken luiden’ dat door alle basisscholen in Nederland gratis te gebruiken is.

Het museum heeft een speciale editie van Klok & Peel |Magazine gewijd aan ‘Heavy Metal | Hoor de klokken luiden’. Deze onderwijsspecial wordt deze maand in een oplage van ruim 10.000 exemplaren toegestuurd aan alle basisscholen in het hele land. Dit Magazine is ook online te lezen via www.museumklokenpeel.nl/magazine

Belevingswaarde
Klokken en beiaarden zijn uitermate geschikt voor erfgoededucatie omdat ze in Nederland en België overal voorhanden zijn. Klokken klinken boven elke stad en elk dorp, soms vrolijk of droef beierend, soms met feestelijke muziek. Dikwijls zijn ze al heel oud en omgeven met mooie verhalen. Klokken gaven de tijd aan, waarschuwden voor gevaar, riepen op voor de kerkdienst en waren daarmee de sociale media van toen. Vaak zijn ze onder deskundige leiding ook van dichtbij te bekijken. Een klim in de klokkentoren en een ontmoeting met een beiaardier hebben een grote belevingswaarde.

Pilots
Het museum verwelkomt van harte scholen voor een klassikaal bezoek in het kader van ‘Heavy Metal | Hoor de Klokken luiden’. In Asten heeft openbare basisschool De Horizon al gefungeerd als pilot. In de voorbije maanden doorliepen ook de groepen 1 tot en met 8 van de Astense R.K. Basischool Voordeldonk het educatieproject met veel plezier. Dat leidde in het museum tot een gezellige ambiance.
‘Heavy Metal | Hoor de klokken luiden’ kon tot stand komen dankzij speciale subsidies van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het VSBfonds. De educatiemedewerksters Jessie Burgmans en Annie van Galen, die ‘Heavy Metal’ zorgvuldig hebben ontwikkeld kijken alvast tevreden terug op de eerste ervaringen met het bijzondere erfgoededucatieproject.

Gratis online
Voor scholen die ook mee willen doen: de handigste manier is om je te registreren op www.museumklokenpeel.nl/heavy-metal. Daar staan de gratis lespakketten voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Je vindt er de lesvoorbereiding, werkbladen, filmpjes, etc. alles kant-en-klaar online (ook geschikt voor Digibord).

Deel op: