Jan Terlouw te gast bij sluitstuk ‘Death Valley De Peel’

Vrijheid, en wat nu? Is dat lekker doen wat je wilt?

Als afsluiting van het project Death Valley De Peel  heeft museum Klok & Peel, met jongeren uit de regio Asten in samenwerking met de Peelpioniers, het Varendonck College Asten-Someren en Theater in Leven, de film ‘Ontmaskerd’ gemaakt. Voor de presentatie van de film in kleine kring en voor tafelgesprekken over Vrijheid is de bekende politicus en schrijver van kinderboeken Jan Terlouw uitgenodigd. Ook Janine Spoor, wethouder in Asten, schoof zaterdag 24 april 2020 aan. De opnames vonden plaats in museum Klok & Peel.

Wat betekent ‘Vrijheid’? Wat betekent ‘Vrij zijn’ voor de jongeren van vandaag?

Kim Vreugdenhil en Floris van de Moosdijk zijn de gespreksleiders die – alsof ze dit al jaren doen – de vragen stellen. Natuurlijk komen allerlei onderwerpen aan bod die met Vrijheid te maken hebben. Janine Spoor vindt het belangrijk dat iedereen keuzemogelijkheden heeft en dat er iets te kiezen is in de politiek. Terlouw is het met haar eens: gekozen worden als politicus is een voorrecht.
Natuurlijk komen ook onderwerpen als de Tweede Wereldoorlog, het gebrek aan veiligheid toen, en de beperkingen in deze coronatijd op tafel. Belangrijk is dat je je eigen keuzes mag maken.
Daar horen dan wel verantwoordelijkheden bij.
‘Het is een moeilijk begrip Vrijheid […] Lekker doen wat je wil, tast de vrijheid van anderen aan’, zegt Terlouw. Hij vindt dat in een democratie wetten en regels nodig zijn. Wetten die we samen maken met door ons gekozen politici. Maar het is lastig: ‘je kunt niet altijd je zin krijgen’.

Nadat de korte film ‘Ontmaskerd’ is bekeken, opgenomen in de nacht van 2 op 3 oktober 2020 , komen Lindy Meeuws en Janske Koolen erbij zitten. Samen met Sam Jeronimus schreven zij het verhaal voor de film. Het gesprek komt op het thema ‘jezelf mogen zijn’, en daarmee op de inhoud en vorm van de film.
Gevraagd naar zijn mening over ‘Ontmaskerd’ zegt Jan Terlouw: ‘ik dacht: wat is het leuk om zoiets samen te maken, […] je kunt ook oorlog meemaken en bedreiging meemaken buiten 1940-1945, je kunt gepest worden, opgesloten worden, je onveilig voelen […] Ik denk dat jullie dat wilde laten zien’. Dat beamen de auteurs. Beter kon het niet worden gezegd.

Op 5 mei zendt Siris de talkshow uit, waarin de film Ontmaskerd is opgenomen.
Als acteur speelt Astenaar Jan Verdijsseldonck nog een kleine rol in het geheel. Alle onderdelen zijn tot stand gekomen met zo’n dertig jongeren en met ondersteuning van de projectgroep ‘Vrijheid, en wat nu?’ onder regie van Hanneke Jeronimus-van de Moosdijk. Het is een prachtig document dat lang herinnerd zal worden.

dig

Deel op: