ANBI

Klik op de onderstaande stichting voor de betreffende ANBI gegevens.

Stichting Nationaal Museum Klok & Peel Asten
RSIN/Fiscaal nummer: 007883778
Contactgegevens Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten
Bestuurssamenstelling klik hier
Beleidsplan klik hier
Beloningsbeleid Voor de vaste medewerkers geldt een beloningsbeleid waarbij op hoofdlijnen de CAO VRM van toepassing is.
Er is een gestructureerd vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten voor het museum. Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden
Doelstelling Een breed publiek op een onderhoudende, eigentijdse en inspirerende wijze inzichten en belevingen aanbieden in de geschiedenis en functie van klokken, uurwerken en beiaarden alsook in de geschiedenis van de natuur en cultuur van de Peel’

Zowel de Nationale Beiaardcollectie als de Natuurhistorische collectie De Peel geven het museum een bijzondere plaats binnen het Brabants en Nederlands cultureel erfgoed. De beiaard- en klokkencollectie is zelfs van mondiale betekenis. Dit uit te bouwen en voor educatie en onderzoek te ontsluiten zien wij als een belangrijke opgave. Wij willen het museum stevig in samenleving en markt verankeren als partner op cultureel, sociaal-economisch en toeristisch gebied. Wij willen inzetten op samenwerking met andere museale en culturele instellingen, het onderwijs en met organisaties buiten de culturele sector. Bovenal willen wij een gastvrije ontmoetingsplaats zijn voor bezoekers, de plaatselijke bevolking en onze partners.

Uitgeoefende activiteiten klik hier
Financiele verantwoording klik hier